Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stängaverbtillsluta shut; slå igen close; med lås lock; med regel boltstänga butiken för dagen shut up shopposten är stängd the post office is closed
verb och partikelverbstänga avshut off; väg close; spärra av block up; vatten el. gas shut; vrida av turn off; elström el. radio el. tv switch off; huvudledning el. telefon cut off; från tjänst etc. suspendgatan är avstängd! street closed to trafficavstängt! no admission!stänga igenshut up, lock upstänga instänga tillclose, shutstänga ute
© NE Nationalencyklopedin AB