Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avslutningsubstavslutande del conclusion, finish; slut end, terminationskol. breaking-up, end of termavslutningeni skolan äger rum 6 juni school breaks up (amer. lets out) on June 6th
avslutaverbfinish, complete, finalize; bilda avslutning på finish off, terminateavsluta ett konto close an accountgöra upp, t.ex. köp, fördrag conclude; avtal enter into
© NE Nationalencyklopedin AB