Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avslutaverbfinish, complete, finalize; bilda avslutning på finish off, terminateavsluta ett konto close an accountgöra upp, t.ex. köp, fördrag conclude; avtal enter into
2 blåsaverbblowdet blåser it's windyblåsa nytt liv i breathe fresh life into
verb och partikelverbblåsa avblow offblåsa av ngt avsluta bring sth to an endblåsa av matchen blow the final whistleblåsa bortblow awayblåsa ned (omkull)blow down, blow overblåsa uppblow up; öppnas blow open
färdigadjektivavslutad finished, completed, done; klar, beredd ready, prepared <till for>färdig att användas ready for usefå (göra) ngt färdigt a) avsluta finish sth b) iordningställa get sth ready <till for>skriva brevet färdigt finish writing the letterär du färdig? have you finished?är du färdig med arbetet? have you finished your work?han är alldeles färdig slut he is done formiddagen är färdig dinner is readyvara färdignära att göra ngt be on the point of doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB