Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avskräckaverbavskräcka ngn från att göra ngt deter sb from doing sthdet dåliga vädret avskräckte folk äv. the bad weather kept people awayhan låter sig inte avskräckas he won't be put off, he is not to be intimidated
© NE Nationalencyklopedin AB