Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avsiktsubstantiv~en, ~erallm. intention; syfte el. ändamål purpose, aim; mål äv. object; plan el. uppsåt design <mot on>; motiv motive; jur., ofta intentha för avsikt att gå have the intention of goingi avsikt att gå with a view to goingmed de [allra] bästa avsikter with the best possible intentionsmed avsikt on purpose, deliberatelymed avsikt att döda with intent to killgöra ngt utan avsikt …unintentionally, …unpremeditatedly
föresatssubstantiv~en, ~eravsikt intention, purposeha goda föresatser have good intentions
missuppfattatransitivt verb~de, ~tt.ex. ngns avsikt misunderstand, mistake; t.ex. situationen misjudge, misconceive; feltolka misread, get a false idea (notion) of
lovligadjektiv~ttillåten permissible, allowable; om t.ex. avsikt lawfulinte vara lovlig sexuellt be below the age of consentvara lovligt byte bildl. be fair game
frammarschsubstantiv~en, ~eradvance äv. bildl. <mot towards, in the direction ofmed fientlig avsiktskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>vara på frammarsch be advancing (on the march); bildl. be gaining ground
ämnatransitivt verb~de, ~tha för avsikt intend, mean, plan, propose, aim <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto framför följande inf.>; jfr vidare tänkasamt ämnadreflexivt verb~de, ~tvart ämnar du dig? where are you going (you off to)?
uppsåtsubstantiv~et, =speciellt jur. intent; avsikt intention; föresats äv. purposegöra ngt i (med) ont uppsåt …with malicious intenti (med) uppsåt att döda with intent to kill, with the intention of killingmed uppsåt, se uppsåtligenutan ont uppsåt without malice, unintentionally
ändamålsubstantiv~et, =purpose, end; syfte äv. object; avsikt aim, designändamålet med resan the purpose (object) of…ändamålet helgar medlen the end justifies the meansför detta ändamål for this purpose, to this end, with this end in viewför välgörande ändamål for charitable (benevolent) purposesdetta gjordes för ett bestämt ändamål …for a special purpose, …with a special object
tillkännagetransitivt verb-gav, -gett el. -givitmeddela o.d. make…known, notify, announce; t.ex. avsikt signify, declare, proclaim <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>tillkännage…för ngn äv. let sb know…härmed tillkännagesatt vi this is to give notice…, we hereby announce…
uträkningsubstantiv~en, ~arworking (reckoning) out; kalkylering calculation; avsikt plan, designvad har han för uträkning (vad är uträkningen) med det? what can he hope to gain by that?, what is his idea in doing that?gjort med uträkning …with forethought
© NE Nationalencyklopedin AB