Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avsöndrasintransitivt deponensverb-söndrades, -söndratsseparate off; be secreted (segregated, isolated); jfr avsöndra
avsöndratransitivt verb~de, ~tavskilja separate, sever, detach; fysiol., t.ex. vätska secrete; kem. el. geol. segregate; isolera isolatereflexivt verb~de, ~tavsöndra sig, se avsöndras
© NE Nationalencyklopedin AB