Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avsöndratransitivt verb~de, ~tavskilja separate, sever, detach; fysiol., t.ex. vätska secrete; kem. el. geol. segregate; isolera isolatereflexivt verb~de, ~tavsöndra sig, se avsöndras
avsöndrasintransitivt deponensverb-söndrades, -söndratsseparate off; be secreted (segregated, isolated); jfr avsöndra
avgetransitivt verb-gav, -gett el. -givitavsöndra emit, give offge el. avlåta:t.ex. svar give; löfte give, make; om sakkunnig el. myndighet o.d.:inkomma med el. t.ex. förslag bring in; anbud hand inavge en bekännelse make a confessionavge sin röst give (cast) one's vote, voteavge utlåtande över give (deliver, pronounce) an opinion onavge vittnesmål give evidence, testify
© NE Nationalencyklopedin AB