Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avsättatransitivt verb-satte, -sattämbetsman remove […from office], dismiss; konung dethrone; ledare deposeavyttra sell, dispose ofkem. el. tekn. precipitate; depositavsätta märken (spår) leave marks (traces)se sätta avunder sättareflexivt verb-satte, -sattavsätta sig be deposited, leave marks (traces) (jfr avsätta, avsätta); kem. el. tekn. äv. form as a deposit, settle
© NE Nationalencyklopedin AB