Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avpassaverbfit <efter to>, match <efter to>; anpassa adapt <efter to>, adjust <efter to>, suit <efter to>
avvägaverbavpassa adjust <efter to>väl avvägd well-balanced
jämkaverbjämka el. jämka flytta move, shiftjämka justera adjustavpassa adapt <efter to>; modifiera modifyslå av påjämka något på priset knock something off the pricemedla etc.jämka mellan två parter mediate between two parties
rättasubstmed rätta rightly, justlyfinna sig till rätta settle down, find one's way aboutkomma till rätta be foundkomma till rätta med manage, handle; t.ex. problem cope with; t.ex. svårigheter overcomesätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta show sb the wayjur.inför rätta in court, before courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtstå inför rätta be on trial, stand trialställas inför rätta be put on trial
verbkorrigera correct, put…righträtta sig correct oneselfrätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till t.ex. fel put…right, correct; missförhållande etc. remedyavpassa adjust <efter to>rätta sig efter t.ex. ngns önskningar comply with; beslut etc. abide by; andra människor el. omständigheter adapt oneself to
© NE Nationalencyklopedin AB