Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avlysatransitivt verb-lyste, -lystställa in el. t.ex. fest call off, cancel; upphäva el. t.ex. påbud suspend, revoke, cancel
inställatransitivt verb-ställde, -ställtupphöra med stop, discontinue, suspend; avlysa cancelinställa arbetet strejka strike, go on strike, walk outinställa betalningarna suspend (stop) paymentinställa ett möte cancel a meetingreflexivt verb-ställde, -ställt~ sig a) om person:speciellt vid domstol appear, present oneself; vid mötesplats put in an (make one's) appearance, turn upinställa sig hos ngn äv. mil. report [oneself] to sbinställa sig till tjänstgöring äv. mil. report for dutyinställa sig inför rätta appear before (in) the (resp. a) court b)då inställer sig den frågan then the question presents itself
© NE Nationalencyklopedin AB