Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avloppsubstantiv~et, =ränna etc. drain; t.ex. i badkar o. handfat plughole; avrinning etc. drainage
vasksubstantiv~en, ~aravlopp sink
upprensningsubstantiv~en, ~arcleaning out äv. bildl.; av t.ex. avlopp el. hamn clearing out; jfr upprensningsaktion
utloppsubstantiv~et, =utflöde outflow, discharge; avloppel.bildl. outletutlopp för energi, känslor get an outlet for…ge utlopp åt sin vrede give vent ([free] rein) to…ha sitt utlopp i Atlanten discharge itself into…
utsläppsubstantiv~et, =avlopp el. utgång outletutsläppande el. uttömning letting out, discharging; dumpning el. tippning dumping; av t.ex. luftföroreningar emissionett utsläppav t.ex. olja a discharge; av industriföroreningar an effluentgöra ett utsläpp i en söm let out…
vattensubstantivvattnet, =allm. water; vichy~, soda~ soda [water]hårt (mjukt) vatten hard (soft) watervatten och avlopp drainage and water supplyvatten och bröd bread and waterhan fick vatten på sin kvarn this (that) strengthened his argument (case), he got support for his argument (case)ta in vatten läcka take in waterta sig vatten över huvudet take on more than one can manage, bite off more than one can chewvara ute (ge sig ut) på djupt vatten bildl. be in (get into) deep water[s]simma under vattnet …below the surfacestå under vatten be under water; vara översvämmad äv. be flooded (submerged)sätta…under vatten flood…, submerge…vätskavatten i knät water on the kneevatten i lungsäcken wet pleurisyurinkasta vatten pass (make) water, urinate
© NE Nationalencyklopedin AB