Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avlämnaverbt.ex. rapport hand in, present
överlämnaverbavlämna deliver, deliver up, deliver over; lämna fram hand…over; räcka pass, pass…over; skänka present, give; mil. deliver up, surrender; överlåta leaveden saken överlämnar jag åt dig I leave that to you
© NE Nationalencyklopedin AB