Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avläggaverbbekännelse makeavlägga avlägga om ngt report on sthavlägga vittnesmål give evidence
nyårslöftesubstavlägga ett nyårslöfte make a New Year resolution
vittnesmålsubstevidence, testimonyavlägga vittnesmål give evidence
doktoreraverbstudy for one’s doctor’s degree; avlägga examen take one’s doctor’s degree
visitsubstcall, visitavlägga visit hos ngn pay sb a visit, call on sb
rapportsubstreport; redogörelse accountavlägga rapport om ngt report on sth
© NE Nationalencyklopedin AB