Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avkallsubstgöra (ge) avkall på kvaliteten lower the (one's) standards of qualitygöra (ge) avkall på sina principer renounce one's principles, abandon one's principles
© NE Nationalencyklopedin AB