Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avigsidasubstantiv~n, -sidorinsida wrong side, reversebildl.:allm. unpleasant side; nackdel disadvantage, drawback, downsidefotbollens avigsidor the unpleasant sides of football
avigasubstantiv~nwrong side osv.; jfr avigsida
baksidasubstantiv~n, -sidorback, downside; på mynt o.d. reverse; jfr avigsidamedaljens baksida bildl. the reverse of the medalåt baksidan to the back
© NE Nationalencyklopedin AB