Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avhållsamhetsubstantiv~enabstinence äv. helnykterhet, abstemiousness
renlevnadsubstantiv~enclean-living; avhållsamhet continence
nykterhetsubstantiv~enavhållsamhet från alkohol sobriety, soberness, temperancesans och förståndighet sobriety, sober-mindedness; balans level-mindedness
fullständigadjektiv~tkomplett o.d. complete. entire, full; absolut o.d. perfect, total; jfr fullkomligfullständig avhållsamhet total abstinencerestaurang med fullständiga rättigheter [fully] licensed…fullständig tystnad complete silence
© NE Nationalencyklopedin AB