Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avgjortadverbdecidedly, distinctly, definitely
avgjordadjektiv-gjortdecided; avslutad settled; tydlig el. tydligt märkbar distincten avgjord förbättring a marked (decided) improvementdärmed var saken avgjord that settled the matteravgjort! done!, it's a bargain!
klartadverbclearly osv.; jfr klar; avgjort el. utpräglat decidedly, definitely; t.ex. fientlig openlyuttrycka sig klart express oneself clearlyhar jag uttryckt mig klart [nog]? have I made myself clear?
tvekansubstantiv=, enhesitation, hesitance; obeslutsamhet äv. uncertainty, irresolution, indecision; tvivel doubtdet råder ingen tvekan om det there is no doubt (question) about itmed [viss] tvekan with some hesitationutan tvekan without hesitation; utan tvivel without [a] doubt; avgjort certainly
bestämtadverbabsolut el. definitivt definitely; tydligt distinctly; avgjort decidedly; eftertryckligt firmly, resolutely; uttryckligen positivelyveta bestämt know for certainjag kan inte säga bestämt I can't say (tell) for certain[högst] sannolikt el. säkerligen certainlydet har bestämt hänt något something must have happened
© NE Nationalencyklopedin AB