Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avgjordadjektivdecided; ordnad settled; tydligt distinctdärmed var saken avgjord that settled the matter
därmedadverbmed detta with that; därigenom therebydärmed var saken avgjord that settled the matteri samband därmed in that connection
givenadjektivgiven; avgjord clear, evidentdet är givet! of course!det är en given sak it's a matter of courseta för givet att… take it for granted that…
© NE Nationalencyklopedin AB