Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avgiftsubstantiv~en, ~erallm. charge; t.ex. anmälnings~ el. inträdes~ el. parkerings~ fee; färd~ el. taxa fare; porto~ postage; tull~ duty <av (på, om) 1000 kronori samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof…>extra avgift extra (additional) charge, surchargereducerad (nedsatt) avgift reduced chargeutan avgift free of charge
förköpsubstantiv~et, =av biljett advance booking [avgift fee]
utdebiteratransitivt verb~de, ~tavgift el. skatt impose
premiesubstantiv~n, ~r[försäkrings]avgift premium; extra utdelning bonus; export~ o.d. bounty
zontariff~en, ~er och zontaxasubstantiv~n, -taxorsom system zone fare system; avgift zone tariff
licenssubstantiv~en, ~erlicence; amer. license <för (på) for>; avgift för radio o. tv licence feetillverka licens …under [a] licence
arrendesubstantiv~t, ~ntenancy, leasehold; arrendering leasing; kontrakt lease; avgift rentbetala…i arrende pay a rent of… (…in rent)
påläggsubstantiv~et, =smörgåsmat:skinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichextra avgift el. tillägg se påslag
avgiftsbelagdadjektiv-belagt…subject (liable) to a charge (resp.to a fee, to duty, jfr avgift)avgiftsbelagd bro tollbridgeavgiftsbelagd väg tollroad
entrésubstantiv~n, ~eringång entrance; förrum entrance hall[rätt till] inträde admissionfri entré admission freeinträdande på scenen entrygöra sin entré äv. make one's appearanceavgiftse entréavgift
© NE Nationalencyklopedin AB