Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avgiftsubstcharget.ex. inträdesavgift, parkeringsavgift feeför resa fare
zontaxasubstavgift zone tariff
inträdesubstentrance; avgift entrance feefriare entrygöra sitt inträde i enter
fraktsubstlast:sjö. freight, cargo; järnvägsfrakt el. bilfrakt el. flygfrakt goods (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfreightavgift:sjö. el. flyg. freight; järnvägsfrakt el. bilfrakt carriage
entrésubstingång entrance; förrum entrance hallinträde el. avgift admission, entrance feegöra sin entré make one's entry, make one's appearance
skattsubstrikedom treasureskatter richesavgift etc.: tax; kommunalskatt el. ungefär local taxes (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi Storbritannien el. ungefär rates (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspå vissa varor el. tjänster dutydet är skatt på bensin there is a tax on petrol
tullsubstavgift customs duty, customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbrotull etc. tollbetala tull på (för) ngt pay duty on (for) sth, pay customs on (for) sthmyndighet Customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastullstation custom housepassera genom tullen pass through the Customs
© NE Nationalencyklopedin AB