Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avgöraverbdecide; ordna settle; vara avgörande för determinedet var svårt att avgöra it was difficult to tell
tvistsubstkontrovers dispute <om about>, controversy <om about>avgöra (bilägga) en tvist settle a dispute
lottningsubstavgöra ngt genom lottning decide sth by drawing lots
bestämmaverbfastställa fix, settle; besluta el. avgöra decide, determinedet får du bestämma själv that's for you to decidedefiniera definegram. modify, qualifyjag kan inte bestämma mig I can't make up my mind
© NE Nationalencyklopedin AB