Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avgöratransitivt verb-gjorde, -gjortallm. decide; slutgiltigt ordna äv. settle, conclude; vara avgörande för el. bestämma äv. determine
lottningsubstantiv~en, ~ar[vanl. the] drawing of lotsavgöra ngt genom lottning decide sth by drawing lots
tvistsubstantiv~en, ~eroenighet dispute, controversy; gräl quarrel <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>avgöra (lösa) en tvist decide (settle) a dispute osv.
överhuvudtaget och över huvud tagetadverbi jakande sats el. allm. on the whole; i nekande el. frågandeel.villkorlig sats at alldet är överhuvudtaget svårt att avgöra om on the whole it is difficult to…om han överhuvudtaget kommer if he comes at allom det överhuvudtaget är möjligt if [it is] at all possible
lottsubstantiv~en, ~erdel, öde m.m. lot; andel äv. share, part; jord~ allotment, plot; lottsedel lottery ticketlotten får måste avgöra it must be decided by lotolika faller ödets lotter fate apportions her favours unevenlydra lott om ngt (om vem som ska gå) draw lots for sth (lots to decide who is to go)falla (komma) på ngns lott fall to sb's lotgå om lott overlap
© NE Nationalencyklopedin AB