Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avfattatransitivt verb~de, ~tbrev o.d. word, pen; avtal draw up; regler frame; lagförslag draftkort avfattad briefly worded, brief
redigeratransitivt verb~de, ~tedit äv. film o.d.; avfatta write, draw up, draftredigera om re-edit, revise; rewrite
upprättatransitivt verb~de, ~tinrätta establish; grunda el. t.ex. skola äv. found, set up; t.ex. fond el. befattning create; t.ex. system institute; t.ex. organisation formavfatta el. t.ex. kontrakt el. protokoll draw up; lista make [up (out)]åstadkomma el. t.ex. förbindelse el. ordning establishrehabilitera rehabilitateupprätta ngn (ngns rykte) restore sb's reputation
© NE Nationalencyklopedin AB