Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avfallsubstsopor refuse, rubbish; amer. vanligen trashköksavfall garbagefrån industrier waste
dumpaverbpriser, avfall dump
containersubstcontainer; för avfall skip; amer. Dumpster®
återvinningsubstav avfall, mark reclamation; t.ex. aluminium från ölburkar recycling
återvinnaverbwin back; återfå regainavfall, mark reclaim; t.ex. aluminium från ölburkar recycle
miljöfarligadjektivvara miljöfarlig be harmful to the environment, be ecologically harmfulmiljöfarligt avfall hazardous waste
soporsubst plavfall refuse (sing.)amer. garbage (sing.)skräp rubbish (sing.)amer. trash
radioaktivadjektivradioactiveradioaktiv strålning nuclear radiationradioaktivt avfall radioactive (nuclear) waste; amer., vard. radwasteradioaktivt nedfall fallout
© NE Nationalencyklopedin AB