Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avdelningsubstantiv~en, ~aravdelande dividing, divisioni ämbetsverk department, division; på företag el. på varuhus department; på sjukhus vanl. ward; avsnitt, 'sida' i tidning section; mil. detachment, unitavdelning halt! halt!
BBsubstantivBB:t, BB:nmaternity hospital (avdelning ward)
sektionsubstantiv~en, ~eravdelning:allm. section; univ. branch; frontavsnitt sectormatem. el. tekn. section
kundservice~n och kundtjänstsubstantiv~en[customer] service; avdelning service department
urologsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasläkare urologist~enurologen avdelning på sjukhus the department of urology
icke-rökaresubstantiv~n, =non-smokeravdelning för icke-rökare på restaurang o.d. non-smoking area
trafikpolissubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasavdelning traffic police~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspolisman traffic policeman
gruppsubstantiv~en, ~erallm. group; klunga äv. cluster; av träd äv. clump; avdelning section; arbetslag team
ordningspolissubstantiv~enordningspolisen avdelning the police department in charge of law and order~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspolisman police officer (constable)
truppsubstantiv~en, ~erallm. troop; friare äv. body, band; mil., avdelning contingent, detachment; sport. team; fotb. squad; teat. troupetrupper styrkor äv. forces
© NE Nationalencyklopedin AB