Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avdelningsubsti ämbetsverk, varuhus etc. department; på sjukhus ward, department; av t.ex. företag, lokal section
BBsubstmaternity hospital; avdelning maternity ward
kundtjänstsubstcustomer service; avdelning service department
trafikpolissubstavdelning traffic policepolisman traffic policeman
chefsubsthead <för of>; för avdelning manager; på högre nivå executivevard. boss
klasssubstclassskol., avdelning class, form; amer. grade; klassrum classroomrang grade, orderett första klassens hotell a first-class hotel
partisubstdel part; avdelning section; av bok passagehand., kvantitet lot; varusändning consignmentpolit. partyspelparti gamegifte matchta ngns parti take sb's part, side with sb
delsubstpart, portion; avdelning section; band volumeen del av befolkningen part of the populationen del brev förstördes some letters were destroyeden hel del tror det a great many people think soför all del! ingen orsak! don't mention it!, that's quite all right!för den delen as far as that goes, for that mattertill en del a) delvis in part b) några some of themtill stor del to a large extentandel share; beskärd del lotta del i ngt take part in sthjag för min del tror… for my part I think…, as for me, I think…kännedomdel av be informed of, be informed aboutta del av ngt study sth, acquaint oneself with sth
© NE Nationalencyklopedin AB