Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avbrytaverbinterrupt; göra slut på break off; tillfälligt avbryta, t.ex. ett arbete leave offavbryta en strejk call off a strikeavbryta förbindelser med break off relations withavbryta sig break off, stop speaking
förhandlingsubstnegotiationavbryta förhandlingar break off negotiationsinleda förhandlingar start negotiations
upphävaverbavskaffa abolish, do away with; förklara ogiltig cancel; annullera annul; avbryta t.ex. belägring, blockad raise
störaverbdisturb; avbryta interruptförlåt att jag stör excuse my disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?psykiskt störd mentally handicapped
© NE Nationalencyklopedin AB