Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avbildaverbåterge reproduce; framställa depict
återgeverbtolka render; avbilda reproduce; framställa representåterge i tryck reproduce in printge tillbakaåterge ngn hälsan restore sb's health
tecknaverbavbilda draw; skissera sketch, outlineteckna efter modell draw from a modeltecknad film cartoontecknad serie comic stripskriva signteckna aktier subscribe for sharesteckna sig för… på en lista put down one's name for…
© NE Nationalencyklopedin AB