Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avprepositionofen del av tiden part of the timei nio fall av tio in nine cases out of tenett bord av ek an oak tablevad snällt av dig! how kind of you!agent byhuset är byggt av A. the house was built by A.orsakgråta av glädje cry for joyhan gjorde det av nyfikenhet he did it out of curiosityav brist på for want of, for lack ofav fruktan för for fear ofav ett eller annat skäl for some reason or otherav sig självhan gjorde det av sig själv a) he did it by himself b) självmant he did it of his own accorddet går av sig själv (självt) it runs by itself, it works by itselffrånen gåva av min fru a present from my wifejag ser av ditt brev att… I see from your letter that…
adverbbort, i väg, ned m.m. vanligen off; itu in two; avbruten broken
AV-hjälpmedelsubst plAV aids, audio-visual aids
kundeimperf. av kunna
bordeimperf. av böra
rysaverbav köld shiver <av with>; av fasa etc. shudder <av with>
bunkesubstav metall pan; av porslin bowl
exemplarsubstav bok etc. copy; av en art specimen
svärmsubstt.ex. av bin, människor swarm; av fåglar flight
tillströmningsubstav vatten inflowav människor stream; rusning rush
framgåverbbe clear <av from>, be evident <av from>
© NE Nationalencyklopedin AB