Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

auskulteratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tskol.auskultera [hos ngn] visit [sb's] classes as a student (trainee) teachermed. auscultate
© NE Nationalencyklopedin AB