Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

auktionsubstantiv~en, ~erauction, sale [by auction], public sale < of>köpa ngt på auktion buy sth at an auction
inropsubstantiv~et, =vid auktion purchase
utroparesubstantiv~n, =vid auktion crier; på cirkus el. marknad o.d. barker
minimiprissubstantiv~et, = el. ~erminimum price; vid auktion reserve price
utropsprissubstantiv~et, = el. ~ervid auktion reserve (amer. upset) price
spekulantsubstantiv~en, ~erintending (prospective, would-be) buyer (purchaser); på auktion äv. bidderbörs. speculator, operator
klubbslagsubstantiv~et, =vid sammanträde fall of the [chairman's] gavel; vid auktion blow (rap) of the hammer
avhållatransitivt verb-höll, -hållithindra keep, stop, restrainmöte el. tävling el. auktion holdreflexivt verb-höll, -hållitavhålla sig från refrain from
utropsubstantiv~et, =rop cry; känsloyttring exclamationge till ett utrop cry out <av… with…>utropspris vid auktion reserve (amer. upset) price
exekutivadjektiv~tverkställande executiveexekutiv myndighet executive authorityutmätnings-exekutiv auktion compulsory auction, auction under a writ of executionsubstantiv~en, ~erexecutive
© NE Nationalencyklopedin AB