Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

attesteratransitivt verb~de, ~tbelopp authorize…for payment; handling certify, attest
bekräftatransitivt verb~de, ~tallm. confirm; bestyrka äv. corroborate, substantiate, affirm; erkänna acknowledge; attestera certifybekräfta mottagandet av acknowledge [the] receipt ofbli bekräftad be confirmed, prove [to be] true; om person be acknowledge
bestyrkatransitivt verb-styrkte, -styrktallm. confirm; stärka el. ge [ökat] stöd åt bear out; bekräfta äv. corroborate; intyga certify; attestera äv. attest; bevisa provebestyrka riktigheten av en uppgift confirm [the authenticity of] a statement[behörigen] bestyrkt avskrift [duly] certified copy
© NE Nationalencyklopedin AB