Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

associationsubstassociation
föräldraföreningsubstparents' association
idrottsföreningsubstathletics association, sports club
samfundsubstsociety, association; religiöst communion
KFUMthe YMCAförk. för Young Men's Christian Association
sammanslutningsubstförening association, societypolit. union, federation
KFUKthe YWCAförk. för Young Women's Christian Association
föreningsubstsällskap association, societygå med i föreningen join the societyförbindelse association, union, combinationkem. compound
fotbollsubstboll footballspelet association football, football; vard. footie, soccer; amer. soccer
anslutningsubstconnection <till with>, association <till with>färjorna har anslutning till tågen the ferryboats run in connection with the trainsbiblioteket ligger i anslutning till skolan the library adjoins the schoolmötet fick en storartad anslutning the meeting was very well supported by the publici anslutning till detta in this connection
© NE Nationalencyklopedin AB