Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 asksubstantiv~en, ~arboxen ask tändstickor a box of matchesjag (du osv.) har det som i en liten ask it's in the bag
1 asksubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasträd ash[-tree]~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvirke ash[wood]…av ask äv. ash[wood]…; för sammansättn. jfr björk-
inviteratransitivt verb~de, ~tinvite, ask
tändsticksasksubstantiv~en, ~armatchbox; ask tändstickor box of matches
asylsubstantiv~en, ~erasylum; fristad äv. sanctuarybegära politisk asyl seek (ask for) political asylum
tillfrågatransitivt verb~de, ~task; rådfråga consult <omi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>
interpellationsubstantiv~en, ~erquestion, interpellationframföra en interpellation ask a question
begäratransitivt verb-gärde, -gärtallm. ask, ask for; jfr ex.; ansöka om äv. apply for; nåd el. skadestånd el. skilsmässa sue for; fordra require; starkare demandbegära hjälp av ngn ask sb's (sb for) helpbegära att få se… want (ask) to see…jag begär inget annat än… all I want is…begärt pris [the] asking priceär det för mycket begärt? is it too much to expect (ask)?
förpackningsubstantiv~en, ~arkonkr.:allm. pack, package; t.ex. ask äv. box; låda äv. case; emballage packing, wrapping
respitsubstantiv~en, ~errespitebegära 5 dagars respit äv. ask (apply) for five days of grace
© NE Nationalencyklopedin AB