Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

assubstkadaver carcass, carrion
koraverbchoose <till as>, select <till as>
samtadverband, and also, as well as
såvittadverbsåvitt jag vet as far as I know
blixtsnabbtadverb…as quick as lightning, …like lightning
beträffaverbvad mig beträffar as far as I am concernedvad det beträffar as far as that is concerned
tillnärmelsevisadverbapproximatelyinte tillnärmelsevis så stor som… nothing like as big as…, nowhere near as big as…
tjänstgöraverbserve <som as>, do duty <som as>; om person act <som as>, serve <som as>
lekandeadverbdet går (är) lekande lätt it's as easy as anything, it's as easy as pie
framståverbvisa sig vara stand out <som as>, come out <som as>, appear <som as>
© NE Nationalencyklopedin AB