Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

artikelsubstarticle äv. gram.
3 varasubstartikel article, productvaror articles, products, goods
överskriftsubsttill artikel etc. heading; i brev form of address
krönikasubstchronicle; artikel över visst ämne t.ex. i tidning column
bestämdadjektivfast, orubblig determined, firmfastställd fixed, settled; tydlig clear, distinct; definitiv definitebestämd artikel gram. definite article
obestämdadjektivindefiniteuppskjuta ngt på obestämd tid postpone sth indefinitelyobestämd artikel gram. indefinite articleobeslutsam indecisive; oklar vague
debattinläggsubsti ett debattinlägg om… artikel in an article on…; i tal in a speech on…
© NE Nationalencyklopedin AB