Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

artigadjektivpolite <mot to>formellare courteous <mot to>
belevadadjektivwell-bred; artig courteous
överdrivetadverbexaggeratedlyöverdrivet artig too polite
hövligadjektivartig polite <mot to>; belevad courteous <mot to>
förekommandeadjektivi förekommande fall där så är lämpligt where appropriateobliging; artig courteous
© NE Nationalencyklopedin AB