Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 armsubstkroppsdel arm
1 armadjektiveländig wretched; fattig, stackars poor
beväpnaverbarm
armstödsubstarm rest
överarmsubstupper arm
protessubstarm, ben etc. artificial arm (leg etc.); tandprotes denture, dental plate
karmsubstarmstöd armdörrkarm el. fönsterkarm frame
armeraverbmil. armarmerad betong reinforced concrete
armbrytningsubstarm wrestling; spec. amer. Indian wrestling
rakadjektivstraight; upprätt erect, uprightrak arm offhand, straight off
© NE Nationalencyklopedin AB