Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skyddsområdesubstmil. prohibited area, restricted area
upptagningsområdesubstcatchment area
arealsubstarea
fritidsområdesubstrecreation area
kalhyggesubstclear-felled area, clear-cut area
bagageutlämningsubstflyg. baggage reclaim area; amer. baggage claim area
glesbygdsubstthinly-populated area
ytasubstsurface; areal area
zonsubstzone; friare area
vändzonsubsttrafik. turning area
© NE Nationalencyklopedin AB