Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

arbetsplatssubstantiv~en, ~erallm. place of work; bygg~ o.d. [working] site; kontor o.d. office, workroom
blockadsubstantiv~en, ~ersjö. blockade; av t.ex. arbetsplats boycotthäva blockaden raise the blockade; call off the boycottförklara…i blockad proclaim a blockade of…; put…under a boycott
moralsubstantiv~en, ~eretik ethics (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~uppfattning morality (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseder morals (pl.)anda el. t.ex. i lag, på arbetsplats el. spec. bland trupper morale (endast sg.)höja moralen boost moralesensmoral moral <i of>
jobbsubstantiv~et, =job äv. arbetsplats, work (endast sg.)jag har haft mycket jobb med (med att (+ inf.)) I've had a lot of work with (it was quite a job to + inf.)det är mitt jobb yrke äv. it's my business (profession)
© NE Nationalencyklopedin AB