Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

arbetslösadjektivunemployeden arbetslös a man (woman) who is out of workde arbetslösa the unemployed, the jobless
friställdadjektivarbetslös redundant
sysselsättningsubstoccupation, employment, workfull sysselsättning ekon. full employmentha full sysselsättning med ngt have one's hands full with sthsakna sysselsättning a) have nothing to do b) vara arbetslös be unemployed
1 stämplaverbmed stämpel stamp; märka mark; frimärke cancelbrevet är stämplat den 3 maj the letter is postmarked 3rd Maystämpla in a) på stämpelur clock in b) belopp registerstämpla ut clock outgå och stämpla om arbetslös be on the dole
© NE Nationalencyklopedin AB