Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

arbetskraftsubstantiv~enlabour (amer. labor), manpower
friställdadjektiv-ställtom arbetskraft redundant, laid off
oorganiseradadjektiv-organiserat, ~eunorganizedoorganiserad arbetskraft äv. non-union labour
friställatransitivt verb-ställde, -ställtfriställa arbetskraft release (permittera lay off) manpower (labour)
outbildadadjektiv-bildat, ~eallm. uneducated; om t.ex. arbetskraft untrained, unskilled
2 poolsubstantiv~en, ~erekon.o.grupp av tillgänglig arbetskraft o.d. pool
utbudsubstantiv~et, =tillgång på t.ex. varor el. arbetskraft supply; urval selection, choiceutbudet av varor har ökat the selection (supply) of available goods has increased
underskottsubstantiv~et, =deficit; förlust loss <t.ex. 1000 kronor of…>; brist deficiency <t.ex. syre of…>underskott på arbetskraft shortage of labour
omsättningsubstantiv~en, ~arekon., försäljning på t.ex. årsbasis turnover, sales (pl.)lån renewal; på arbetskraft turnover; kommers, affärsverksamhet business, tradesnabb (årlig) omsättning quick (annual) turnoveröka omsättningen increase sales (the turnover)
kvalificeradadjektivkvalificerat, ~equalified <till, för for>; om t.ex. arbetskraft skilled; om t.ex. undervisning superior, advanceden kvalificerad gissning an educated guessen kvalificerad idiot a prize idiotkvalificerad majoritet a statutory (two-thirds) majority
© NE Nationalencyklopedin AB