Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

arbetesubstwork ((endast sing.))labour; sysselsättning employment; plats jobett arbete a) ett enstaka arbete som utförs a piece of work, a job b) konstnärligt el. litterärt a work; handarbete, slöjd etc. a piece of worktillfälliga (smärre) arbeten odd jobsha arbete hos ngn be in the employ of sblägga ned arbetet stop work; strejka go on strikesöka arbete look for a job, look for worksätta ngn i arbete få att arbeta put sb to workvara i arbete be at workgå (vara) utan arbete be out of work, be out of a job
tjänstgöringsubstduty; arbete work
stillasittandeadjektivom t.ex. arbete, liv sedentary
slitsubstarbete hard work, drudgery
lantbruksubstagriculture; arbete farmingställe farm
anställaverbge arbete åt employ, engage; amer. äv. hire
samarbetesubstco-operation; spec. litterärt arbete el. politik collaboration
prestationsubsti arbete el. sport performance; bedrift achievement, feat
hafsigadjektivslovenly, sloppy; om arbete etc. slipshod
påbörjaverbbeginett påbörjat arbete a job already begun
© NE Nationalencyklopedin AB