Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aptitsubstantiv~enappetite < for>; äv. bildl.ta en promenad för att få aptit …to work up an appetiteförstöra aptiten för ngn take away sb's appetiteha dålig aptit have a poor appetiteinte ha någon aptit have no appetite, be off one's food (feed)tappa (återfå) aptiten lose (regain) one's appetiteäta med god aptit äv. eat with great relishaptiten växer medan man äter eating whets the appetite
glupandeadjektivoböjl.glupande aptit ravenous appetite
aptitlöshetsubstantiv~enloss (brist på aptit lack) of appetite
friskadjektiv~tkry el. inte sjuk well mest pred.; [som är] vid god hälsa healthy; återställd recovered; oskadad el. felfri soundfriska tänder sound teethfrisk som en nötkärna [as] sound as a bellbli frisk get well (all right)se frisk ut look wellövriga betydelser:allm. fresh[en] frisk aptit a keen (hearty) appetitehämta lite frisk luft get some [fresh] air, take the airmed friska tag with a willfriska vindar fresh breezes
petatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. pick, pokepeta hål i (på) ngt poke a hole in (through) sthpeta naglarna clean one's nailspeta [sig i] näsan pick one's nosepeta tänderna pick one's teethpeta i maten av brist på aptit pick (peck) at one's foodbildl. el. utmanövrera oust; avskeda dismisspeta en spelare sport. drop a player
partikelverbpeta av (bort)pick off (away)peta ineg.el.bildl. push (poke) in[to]peta sönderpick…to piecespeta till ngttouch sthpeta utavlägsna remove
© NE Nationalencyklopedin AB