Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aprilsubstantivoböjl., enAprilförk.Apr.april,april! April fool!i april [månad] in [the month of] April; första april äv. April Fools' Dayden sista april [som adverbial on] the last day of Aprili början av april at the beginning of Aprili mitten (slutet) av april in the middle of (at the end of) April; se äv. ex under femte
aprilvädersubstantiv-vädretApril weather
aprilskämtsubstantiv~et, =, ett aprilskämt an April fools' joke (trick)
julisubstantivoböjl., enJuly; för ex. jfr april, femte
junisubstantivoböjl., enJune; för ex. jfr april, femte
oktobersubstantivoböjl., enOctoberförk.Oct.; för ex. jfr april, femte
världsbokdagensubstantivbest. sing.23 april the World Book and Copyright Day
marssubstantivoböjl., enmånadsnamn Marchförk.Mar.; för ex. jfr april, femte
augustisubstantivoböjl., enAugustförk.Aug.; för ex. jfr april, femte
decembersubstantivoböjl., enDecemberförk.Dec.; för ex. jfr april, femte
© NE Nationalencyklopedin AB