Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aprilsubstAprilförk.Apr.april, april! April fool!i april in Aprili april månad in the month of Aprili dag är det den femte april today it is the fifth of Aprilden femte april on the fifth of April, on April 5th; i brevdatering April 5th, 5th Aprilden sista april (som adv.) on the last day of Aprili början av april at the beginning of April, early in Aprili mitten av april in the middle of April, in mid-Aprili slutet av april at the end of April
aprilvädersubstApril weather
majsubstMay; se aprilför ex.
julisubstJuly; se aprilför ex.
junisubstJune; se aprilför ex.
novembersubstNovemberförk.Nov.; se aprilför ex.
oktobersubstOctoberförk.Oct.; se aprilför ex.
decembersubstDecemberförk.Dec.; se aprilför ex.
augustisubstAugustförk.Aug.; se aprilför ex.
februarisubstFebruaryförk.Feb.; se aprilför ex.
© NE Nationalencyklopedin AB