Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

applådsubstantiv~en, ~er, applåd[er] applause (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashandklappning[ar] clapping (sg.)stormande applåder tremendous applauseen stark applåd loud applauseriva ned applåder bring down the house
våldsamadjektiv~t, ~maallm. violent; häftig (om t.ex. känsla) äv. vehement; intensiv intense; starkare:om t.ex. applåd tremendous; om hunger ravenous; vild el. om t.ex. strid furious; oerhörd terriblevåldsamma ansträngningar furious (intense) effortsfå en våldsam död die a violent deathha ett våldsamt humör have a violent (fiery) tempergöra våldsamt motstånd mot polis violently resist…, offer violent (forcible) resistance to…i våldsam fart at a furious (terrific) speed
© NE Nationalencyklopedin AB