Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anvisatransitivt verb~de, ~ttilldela o.d. allot, assignanvisa ngn ge ngn anvisning om arbete (sovplats) find sb work (somewhere to sleep)anvisa ngn visa ngn till en sittplats show sb to a seatfå sig anvisad have…assigned to oneanslå el. bevilja el. t.ex. penningmedel allow, allot, earmark; parl. vote, appropriate
anslåtransitivt verb-slog, -slagitanvisa allow, allot, earmark, set aside (apart); medel el. om riksdagen äv. vote, grant, appropriate <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>bildl.anslå den rätta tonen strike the right notespika uppanslå en kungörelse post (put up) a notice
© NE Nationalencyklopedin AB