Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

antingenkonjunktioneither; vare sig whetherantingen du vill eller inte whether you want to or not
ellerkonjunktionorantingen...eller either...orvarken… eller neither…norhon röker inte, eller hur? she doesn't smoke, does she?han röker, eller hur? he smokes, doesn't he?den är bra, eller hur? it's good, isn't it?, it's good don't you think?
vare sigkonjunktioneitherjag känner inte vare sig honom eller hans bror I don't know either him or his brotherantingen whetherhan måste gå vare sig han vill eller inte he must go whether he wants to or not
© NE Nationalencyklopedin AB