Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anteckningsubstantiv~en, ~arnote, memorandumpl.memorandumsmemorandamemopl.memos
registreringsubstantiv~en, ~ar (jfr registrera)registration, registering osv.; anteckning entry, record; data. keying
© NE Nationalencyklopedin AB