Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

antalsubstnumbertio till antalet ten in number
folkmängdsubstantal invånare population
publiksubstpå teater etc. audience; åskådare crowd, spectators (pl.)läsekrets readers (pl.)antal besökare attendance
mångfaldsubststort antalen mångfald t.ex. plikter a great number of
övermaktsubsti antal superior numbers (pl.)i stridskrafter superiority in forceskämpa mot övermakten fight against heavy odds
siffrasubstfigure; konkret figure, numeral; enstaka i flersiffrigt tal digit; antal numberromerska siffror Roman numeralsskriva med siffror write in figures
ökaverbgöra större increase <med by>öka farten increase speed, acceleratebli större increase; växa grow; stiga riseöka i antal increase in numberöka i betydelse become more importantöka i vikt put on weight
mängdsubstkvantum quantity, amount; antal number; mat. seten stor mängd böcker a large number of booksen stor mängd te a large amount of teai riklig mängd in abundancemängden folket el. massan the crowd
styrkasubststrength; kraft power, force; intensitet intensityvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindtrupp force; arbetsstyrka working staff; antal el. numerär strength
verbgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft, mod fortifybevisa prove; med vittnen attest, verify
talsubstantal el. siffertal number; räkneuppgift sumanförande speechdet är tal om att hon ska lämna oss there is some talk of her leaving usdet har aldrig varit tal om det there has never been any question of thathålla tal el. hålla ett tal make a speechi dagligt tal in everyday speech, colloquiallytal om det apropå by the wayföra något på tal take a matter up, bring a matter upkomma på tal come up
© NE Nationalencyklopedin AB