Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

antaverbförmoda suppose, assumeta emot, t.ex. plats take; säga ja till accepttill utbildning admitgodkänna accept, adopt, approve; lagförslag passgöra till sin adoptanta namnet Anthony take (assume) the name of Anthony assumeanta fast konsistens set, harden
förutsättaverbanta presume, assumeha som förutsättning presuppose
förmodaverbanta supposejag förmodar det I suppose so
© NE Nationalencyklopedin AB