Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ansvarsfulladjektiv~tresponsible; (attr. äv.) …of (involving) great responsibility
åtareflexivt verb-tog, -tagitåta sig ta på sig undertake, take upon oneself <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; ansvar o.d. äv. take on, assumeåta sig en ansvarsfull post accept (take on)…han åtog sig saken he took the matter in hand, he took on the matter
© NE Nationalencyklopedin AB