Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ansträngandeadjektivstrenuous <för to>, trying <för to>; tröttande tiring <för to>
besvärligadjektivtroublesome; svår hard, difficult; ansträngande trying; mödosam laboriousdet är besvärligt att behöva gå dit it is a nuisance having to go there
© NE Nationalencyklopedin AB